Baroková kaplnka

Murovaná kaplnka v poli na pravej strane v smere do Trenčianskych Teplíc pochádza z roku 1794. ide o jednopriestorový objekt s predsieňou a výklenkom v uzávere, kde je osadená socha Panny Márie. (1) Kaplnka bola v roku 2000 opravená a dňa 8. októbra toho istého roku aj vysvätená farárom Ivanom Ďurišom. (2)

Kaplnka k úcte Sedembolestnej Panny Márie 

Kaplnka na konci zastavaného územia obce smerom do Dolnej Poruby stojí v područí dvoch starých majestátnych líp vedľa cesty č. III/1893 pri poľnohospodárskom družstve. Interiér oplotenej stavby dýcha úctou k Sedembolestnej Panne Márii. Tých, ktorí sa tam rozhodnú pre krátke duchovné zastavenie, oslovia verše na dverách kaplnky:
Dieťa moje milé, kam ideš?
Som tvoja Matka, či to vieš?
Vrúcne ťa milujem, v ochrane mám,
postoj tu trošku, kým si ťa požehnám.

POZNÁMKY
1) Prameň polovice 20. storočia spomína novú sadrovú sochu. Archív PÚSR, fond Zbierka základných výskumov, inv. Č. 2428. v literatúre sa píše o soche z dreva. Porovnaj: LIČKOVÁ, Marie, ref. 9, s. 32. podľa informácií ľudí, ktorí sa o kaplnku starajú, je socha veľmi ťažká. Informáciu sprostredkovala Zuzana Grabszak.
2) LIČKOVÁ, Marie, ref. 9, s. 32.Pozri tiež http://turista.teplice.sk/pruvodce/17026/.