Dištriktuálny dekan: Mgr. Miroslav Lysičan, farár v Omšení.
Dištriktuálny sekretár: Mgr. Tomáš Zelenák, administrátor v Hornej Súči.
Dekanát Nemšová tvoria tieto farnosti:

DOLNÁ SÚČA
Farský kostol sv. Alžbety Uhorskej
Filiálky: Hrabovka a Polníky
Farár: Jozef Kuna

DRIETOMA
Farský kostol sv. Kataríny, panny a mučenice, Kaplnka Sv. kríža, cintorín
Filiálky: Chocholná-Velčice (Malá Chocholná: Kaplnka Sedembolestnej Panny Márie, Veľká Chocholná: Kaplnka sv. Alžbety Uhorskej, Kostolná-Záriečie (Kostol sv. Kozmu a Damiána, mučeníkov, Kaplnka Panny Márie Matky Ustavičnej pomoci – Kláštor redemptoristov)
Farár: ICLic. Peter Korenčiak
Kláštor redemptoristov: Ivan Flimel CSsR, Miloš Pizovka CSsR, František Romaňák CSsR

HORNÁ SÚČA
Farský kostol sv. Jána Nepomuckého
Filiálky: Dúbrava (Kostol Sedembolestnej Panny Márie), Krásny Dub, Repáky, Trnávka (Kaplnka Panny Márie Lurdskej), Vlčí Vrch (Kaplnka Ružencovej Panny Márie), Závrská
Farský administrátor: Tomáš Zelenák
Výpomocný duchovný: Michal Štefánik

HORNÉ SRNIE
Farský kostol sv. Jána Nepomuckého
Filiálka: Nová Nemšová
Farár: Štefan Nižník

NEMŠOVÁ
Farský kostol sv. Michala archanjela
Filiálky: Borčice (Kaplnka Narodenia Panny Márie), Klúčové (Kaplnka sv. Anny), Ľuborča (Kaplnka sv. Antona Paduánskeho), Trenčianska Závada (Kaplnka Fatimskej Panny Márie)
Farár: Ján Smolka
Kaplán: Dominik Ondriaš
Kňazi žijúci vo farnosti: Peter Minďár, Mons. Ján Ondrejička

OMŠENIE
Farský kostol Narodenia Panny Márie
Filiálka: Dolná Poruba (Kostol sv. Martina, biskupa)
Farár: Miroslav Lysičan

TRENČIANSKA TEPLÁ
Farský kostola sv. Matúša, apoštola a evanjelistu
Filiálky: Dobrá (Kostol povýšenia Sv. kríža), Príles
Farár: Mons. Ján Vallo
Výpomocný duchovný: Karol Dobiáš

TRENČIANSKE TEPLICE 
Farský kostol sv. Štefana, kráľa
Farár: Stanislaw Lugowski
Diakon: Roman Mihálik
Kňaz žijúci vo farnosti: Mons. Jozef Bohunický

Mapa dekanátu

 

Erb dekanátu

 

Erb Dekanátu Nemšová
V modrom štíte sa nachádza zlatý ďatelinový kríž. Nad štítom sa vznáša čierny kňazský klobúk s dvoma strapcami na každej strane. Podobný kríž sa nachádza na brnení sv. Michala, archanjela, ktorý je umiestnený v erbe mesta Nemšová. Kríž ako i tinktúry symbolizujú historické patrocínium zo 14. storočia v Nemšovej. Zároveň spolu s tinktúrami z mestského erbu vyjadrujú mesto, podľa ktorého je dekanát pomenovaný. Symbol kríža vyjadruje aj patrocínium kostola Povýšenia Sv. kríža v Dobrej (17. stor.), ktorý je jedným z najstarších v dekanáte. Čierny kňazský klobúk s dvoma strapcami na každej strane prislúcha podľa pravidiel cirkevnej heraldiky dekanovi a dekanátu.