Adresa:
Rímskokatolícka cirkev
Farnosť Omšenie
914 43 Omšenie 1

Farár: 
Mgr. Miroslav Lysičan

E-mail:
omsenie@nrb.sk

Telefón:
032/65 97 250
0905 397 241

Číslo účtu (VÚB banka):
IBAN: SK09 0200 0000 0025 7831 5657
 
IČO:
34072756

DIČ:
2021584906