OZNAMY NA NEDEĽU KRISTA KRÁĽA

 

Liturgický kalendár

pondelok: Sv. Cecílie, panny a mučenice

streda: Sv. Ondreja Dung-Laka, kňaza, a spoločníkov, mučeníkov

štvrtok: Sv. Kataríny Alexandrijskej, panny a mučenice

nedeľa: 1. adventná

Príležitostné oznamy:

Na základe vyhlásenia vlády SR  od 25. novembra 2021 na obdobie 90 dní sa na celom území Slovenskej republiky vyhlasuje núdzový stav. Vláda SR zároveň obmedzuje slobodu pohybu a pobytu zákazom vychádzania od 25. novembra 2021 v čase od 05.00 hod. do 01.00 hod. nasledujúceho dňa, do odvolania, najneskôr však do 9. decembra 2021.

Preto je pozastavené verejné slávenie bohoslužieb.

Obmedzenie sa nevzťahuje na :

* individuálnu návštevu kostola

* sobášne obrady a obrady krstu ( maximálne 6 osôb )

* pohrebné obrady bez kapacitných obmedzení za dodržania protiepidemických opatrení stanovených vo vyhláške

Dovolená je individuálna pastorácia .

Kto bude chcieť sv. spoveď a sv. prijímanie, nech mi zavolá :  0905 397 241 .